Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

- UUDET NETTISIVUT RAKENTEILLA -
- WE ARE BUILDING NEW WEBSITES NOW -

 

Hei, pienyrittäjä! Hello, entrepreneurs!

Tarvitsetko  kannustusta, rohkaisua,  vinkkejä, ideoita tai neuvoja?  Yrityssparraaja yrittäjänä tietää, millaisia asioita pienyrittäjä käy läpi. Sari on valmistunut yrityssparraajaksi Redesan Oy:n sparraajakoulutuksesta ja hän toimii nyt Redesanin verkostosparraajana: 

https://www.redesan.fi/tuote/yrityssparraus-sari-leskinen/

Lue enemmän sivulta Yrityssparraus ja katso haastatteluvideo.

 

Lue kursseista enemmän sivulta Koulutus/Education

Nonstop - koulutus                

Aloita milloin haluat!

Suomen kielen, kulttuurin ja asioinnin kurssit

Oppikirjoina: Oma Suomi 1 (A0 - A2.2) ja Oma Suomi 2 (A2 - B1.1).

 Opetusta arkipäivisin 4 tuntia, joista lähiopetusta on 3 ja etäopiskelua 1 tunti, yhteensä 20 tuntia viikossa

Katso lisätietoja sivulta Koulutus/Education.

 

Kertauskurssi YKI-testiin osallistuville 

Ota yhteyttä ja kysy lisää, jos tarvitset kertausta ja lisäharjoitusta YKI-testiä varten.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, tiedustele ja ilmoittaudu:

sari.leskinen@didaskalos.fi tai soita +358 40 544 4642.

 

Read more information about the courses on the page of Koulutus/Education

Non-stop education  -  You can start the course whenever you like!

Finnish Language, Culture and Everyday Transactions Daytime Courses in Tampere 

The textbooks in the courses are Oma Suomi 1 (A0 - A2.2) and Oma Suomi 2 (A2 - B1.1).

• Daytime education
• The school day is 4 hours, 3 hours intensive teaching and 1 hour of self-study 
(total of 20 lessons /week).

For more information on the page Koulutus/Education.

  

Refresher Course for YKI-test Participants

Please contact us if you need repetition and practice before your YKI-test. 

 

Additional information about the classes and the course enrolment:

sari.leskinen@didaskalos.fi or tel. +358 40 544 4642

 Rekisteri- ja tietosuojaseloste     GDPR                                                                         10.5.2018

 

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Koulutuspalvelu Didaskalos (T:mi)

Y-tunnus: 2750792-8

Hakalantie 13

37800 Akaa

Kotipaikka: Akaa

Puhelin: +358 40 544 4642

Sähköposti: sari.leskinen@didaskalos.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Koulutuspalvelu Didaskaloksessa rekisteriä hoitaa

Sari Leskinen

Puhelin: +358 40 544 4642

Sähköposti: sari.leskinen@didaskalos.fi

 

Rekisterin nimi

Koulutuspalvelu Didaskaloksen asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä. 

 

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Henkilön nimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika (todistuksen kirjoittamista varten) tiedot tilatuista palveluista (esim. kursseista ja koulutuksista) ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti esimerkiksi seuraavin tavoin :

  • Asiakas itse antaa tietojaan palvelun tilaamisen yhteydessä esim. opiskelijaksirekisteröintilomakkeella, www-lomakkeilla lähetetyissä viesteissä, palautteissa sekä sähköpostitse ja  puhelimitse tapahtuvissa tilauksissa.
  • Sosiaalisen median palvelujen kautta tulevia tietoja, esim. opiskelija tiedustelee kursseista tai ilmoittautuu kurssille.
  • Asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä toteutumisesta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A)  Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto (esim. rekisteröintikaavakkeet sekä muut paperit) säilytetään Koulutuspalvelu Didaskaloksen toimistossa lukitussa tilassa.

B)  Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Koulutuspalvelu Didaskaloksen                   tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä että ohjelmallisia keinoja                       tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Näitä keinoja ovat mm. lukitut ovet,  salasanat  laitteissa ja ohjelmissa (esim. pilvipalveluissa), ajantasainen virustorjunta kaikissa laitteissa, sormenjälkitunnistus puhelimessa ja salasanojen vaihtaminen säännöllisesti.  Tavoitteena on, että henkilötietoja ei tallenneta tietokoneelle, vaan ne tallennetaan  pilvipalveluun, jonne pääsy vaatii aina kaksinkertaisen kirjautumisen ja jonne vain rekisteristä vastaava henkilö voi kirjautua.

 

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakastietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Opiskelijoiden todistuksia säilytetään kolme (3) vuotta pilvipalvelussa siltä varalta, että hän on kadottanut omansa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien asiakastietojen poistamista. Rekisteröidyn asiakastiedot poistetaan asiakassuhteen selkeästi loputtua.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, jonka tiedot näkyvät yllä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tällöin on korjauspyynnössä yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattava tieto yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä  rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön kirjallisesti. Yhteyshenkilön yhteystiedot näkyvät yllä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tämän kiellon rekisteröity voi antaa ilmoittamalla siitä rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot näkyvät yllä. 

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa, siitä ilmoitetaan rekisteröidyille.