Asiakaspalaute / Customer feedback

Hyvä, asiakkaani! Olet käynyt Koulutuspalvelu Dida
skaloksen suomen kielen, kulttuurin ja asioinnin kurssin tai YKI-testi valmennuksen, pyytäisin sinua antamaan palautetta kurssista. Haluan kehittää Koulutuspalvelu Didaskaloksen kursseja ja siksi antamasi palaute on tärkeä. Sydämellinen kiitos palautteestasi!


Dear Customer, You have attended Finnish language, culture and everyday transactions course or YKI-test Coaching by Koulutuspalvelu Didaskalos. I would ask You to give a feedback on the course. I want to develop the Finni
sh language courses of Koulutuspalvelu Didaskalos and therefore Your feedback is important. Thank You very much!